Składowanie Dłużyc

W półautomatycznych lub w pełni zautomatyzowanych systemach magazynowania dłużyc KASTO można składować między innymi: pręty, rury, kształtowniki oraz belki, wykonane z metali żelaznych i nieżelaznych lub tworzyw szucznych, o długości od 3 do 12 metrów. Systemy magazynowania dłużyc są dopasowywane do indywidualnych potrzeb Klientów oraz specyfiki architektonicznej ich przedsiębiorstw: handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.

W zależności od wymagań biznesowych, możliwe jest dostosowanie różnych typów magazynów: UNITOWER, UNIPORTAL, UNITOP, UNIBLOC czy UNICOMPACT. Kasto jest nie tylko dostawcą sprzętu, ale także oprogramowania, które umożliwia sterowanie maszynami oraz wspomaga zarządzanie gospodarką magazynową. Dostarczając system magazynowania, KASTO kompleksowo zarządza przedsięwzięciem: od projektu i konstrukcji poprzez montaż mechaniczny i elektrczny, wdrożenie oprogramowania aż po serwis – wszystko od jednego dostawcy.

System wieżowy UNITOWER

System magazynowy UNITOWER może być stosowany między innymi jako bufor magazynowy we wszystkich typach produkcji; do magazynowania niewielkich ilości materiałów w centrach stali lub w innych centrach serwisowych, warsztatach, w zakładach produkcji okien i innych. Kompaktowy magazyn kasetowy UNITOWER optymalizuje przepływ materiałów, nie tylko dłużyc. UNITOWER można stosować do dłużyc, prętów, profili ale także palet lub skrzyń, które z kolei mogą być załadowane najróżniejszymi towarami. System ten pokazuje swoją przewagę jako rozwiązanie samodzielne oraz zintegrowane np. w przypadku stosowania pojemników klientów, lub materiału powierzonego do składowania.
W kompaktowym magazynie kasetowym UNITOWER są wykorzystywane praktycznie bezobsługowe, precyzyjne łańcuchy rolkowe. Są one bardziej niezawodne niż liny stalowe. Zastosowanie łańcuchów wpływa na obniżenie kosztów utrzymania.

UNITOWER jest bardziej efektywny energetycznie niż systemy typu paternoster, ponieważ obsługiwane są pojedyncze kasety, a nie wszystkie jednocześnie. UNITOWER, podobnie jak inne systemy KASTO, może być zaprojektowany jako konstrukcja samonośna. Wpływa to na oszczędność miejsc i przynosi korzyści podatkowe. Struktura regałowa wyposażona w ściany i dach, odporna na warunki atmosferyczne, może być korzystniej amortyzowana, jako jeden środek trwały.

Łatwa obsługa i szybka dostępność kaset dla ładunków do 5 ton na kasetę. Standardowy system UNITOWER oferuje ręczne sterowanie wyborem lokacji. Opcjonalnie istnieje możliwość składowania różnych materiałów w każdej kasecie.
UNITOWER może mieć konstrukcję pojedynczą (pojedyncza wieża) lub podwójną (dwie wieże do wysokości 25 m). Dzięki zastosowaniu różnych stacji załadunkowo-rozładunkowych, zadania mogą być wykonywane niezależnie od siebie i równolegle. Sterowanie PLC pozwala na zarządzanie materiałem według długości, masy lub liczby sztuk oraz z wykorzystaniem numerów identyfikacyjnych. Możliwe jest również połączenie z Systemem Sterowania Magazynem KASTO.

System wieżowy UNITOWER

System kołyskowy

System kołyskowy typu UNIBLOC ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie automatyczne systemy magazynowe są ekonomicznie nieuzasadnione. Często małe ilości produktów oraz niewielka obrotowość zapasów wymagają jedynie urządzenia, gdzie łatwy dostęp, i nieskomplikowane operacje są najważniejsze.
Podstawowe operacje w systemie UNIBLOC są wykonywane za pomocą suwnic i kołysek, obsługujących materiały o długości od 3 do 24 metrów. Niekiedy stosuje się specjalnie usztywnianą układnicę kołyskową.

KASTO UNIBLOC E oferuje możliwość ręcznego sterowania pojedynczymi kołyskami za pomocą bezpiecznego systemu łańcuchów, dostosowanego do kołysek UNIVERSAL. Ręczny system układnic kołyskowych UNIBLOC U pozwala na operowanie aż trzema kołyskami jednocześnie, a proces ten może być łatwo zautomatyzowany. Maksymalnie trzy kołyski o wysokości użytkowej do 400 mm każda, mogą być obsługiwane za pomocą mechanicznego chwytaka. Wymagany jest jedynie ruch w górę i dół, aby pobrać lub uwolnić odpowiednie kołyski.

Dzięki układnicy kołyskowej z uchwytem magnetycznym UNIBLOC F, system pozwala na bezpośredni dostęp do każdej sztuki materiału, bez potrzeby przezbrajania układnicy. Ta wersja UNIBLOC posiada także możliwość jednoczesnego wielokrotnego piętrowania. Wysuwane elektromagnesy służą do wyciągania materiału z umieszczonych obok siebie kołysek.
System kołyskowy UNIBLOC A, wspólnie z automatyczną suwnicą KASTO lub automatycznym dźwigiem, pozwala na przyśpieszenie procesów transportowania do trzech kołysek ułożonych jedna na drugiej, Komputerowy system sterowania magazynem KASTO zarządza materiałem, lokacjami, a także steruje składowaniem, piętrowaniem i kompletacją zamówień

 

System kołyskowy

System suwnicowy UNIPORTAL

UNIPORTAL to wszechstronność. W przedniej części systemu dostępne są stacje obsługi. Stacje załadunkowe i rozładunkowe mogą być zaprojektowane także jako stacje mobilne. UNIPORTAL pozwala na szybki dostęp, jest trwały i niezawodny. W razie potrzeby, dzięki modułowej konstrukcji, UNIPORTAL można bez problemów rozbudować. Wymaga to jedynie dodatkowych bloków regałowych. System suwnicowy pozwala na wyjmowanie kaset bezpośrednio z każdego korytarza. Róznorodność zastosowań poszczególnych stacji w systemie UNIPORTAL sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla indywidualnych systemów przepływu materiałów w małych i średnich przedsiębiorstwach. System ten może być także traktowany jako bufor produkcyjny, na przykład do dostarczania materiału na tokarki lub przechowywania profili. System UNIPORTAL może także dostarczać materiał do obrabiarek automatycznych.

 • Wysokość od 3 m do 9 m
 • Długość składowania od 3 m do 8 m
 • Ładowność systemu do 500 t
 • Ładowność do 1,2 t/kaseta
 • Zintegrowane urządzenie ważące (opcja)
 • Wykorzystanie kaset klienta (opcja)
System suwnicowy UNIPORTAL

System UNITOP

Unikalną cechą automatycznego systemu składowania dłużyc UNITOP jest dźwig, który porusza się na szczycie bloku regałów. Kompaktowa konstrukcja systemu zapewnia szybki dostęp do kaset. Sterowany komputerowo system UNITOP pozwala na doskonały wgląd w stany magazynowe w każdym czasie. System ten pozwala na dostarczenie wymaganej dłużycy co 120 sekund (w zależności od wysokości systemu) do stacji rozładunku. Indywidualnie dopasowane stacje rozładunkowo-załadunkowe zapewniają doskonałe dostosowanie przepływu materiału do specyfiki danej firmy. Dzięki zintegrowanemu automatycznemu separatorowi dłużyc (opcja) oraz połączeniu z przecinarką KASTO CNC, powstaje elastyczny i rentowny system produkcyjny. UNITOP jest wysoce efektywnym, niezawodnym i w pełni zautoma-tyzowanym systemem wymagającym minimalnego zaangażowania personelu. I to przez długi czas. Praktycznie bezawaryjne systemy unoszenia, wyposażone w precyzyjne łańcuchy rolkowe, gwarantują absolutnie minimalny poziom obsługi – ograniczenie do minimum wymagań serwisowych.

Dodatkowe miejsce składowania bez kosztownej rozbudowy hali magazynowej: dach i ściany mogą być montowane bezpośrednio na stalowej konstrukcji regałów. Wysokość UNITOP nie zależy od wysokości budynku. Składowanie i przenoszenie może odbywać się bezpośrednio do istniejącego budynku. W niektórych przypadkach rozwiązania samonośne mogą powodować korzyści podatkowe.

 • Wysokość od 4 m do 25 m
 • Ładowność systemu do 8.000 t
 • Ładowność do 5 t na kasetę
 • Długość kasety od 3 do 12 m
 • Możliwa konstrukcja samonośna
 • Zintegrowane urządzenie ważące (opcja)
 • Interface z systemem przecinarek KASTO-CNC (opcja)
 • Szybki system kompletacji w połączeniu z dodatkowym wózkiem
System UNITOP

System typu HoneyComb

System magazynowy typu UNICOMPACT cechuje doskonałe wykorzystanie powierzchni – zarówno dla nowych, jak i już istniejących budynków, między innymi klasycznych centrów serwisowych stali. Zwarte wymiary układnicy zapewniają maksymalną przestrzeń na składowanie ładunków. Stosując zasadę „Materiał do Operatora”, system magazynowania UNICOMPACT szybko dostarcza wymagany materiał do stacji wyjściowych. Szeroki wybór różnorodnych stacji zapewnia wydajność w procesach cięcia i kompletacji; pełnych prętów i kształtowników lub profili stalowych, aluminiowych, z tworzywa lub innych materiałów nieżelaznych.

Zasada losowego dostępu do kaset ogranicza liczbę ruchów roboczych, co wraz z szybkimi napędami pozwala na osiągnięcie czasu cyklu na poziomie 60 sekund przy systemie składającym się z 2000 kaset! Najważniejsze elementy realizujące zasadę losowego dostępu do kaset to dwa pracujące jednocześnie urządzenia do wyjmowania kaset po stronie mechanicznej, a po stronie sterowania dokładnie przemyślany program minimalizujący przebiegi układnicy oraz optymalizujący czasy trwania cykli.

 • Wysokość zabudowy 4-26 m
 • Ładowność użytkowa 1-8 t na kasetę
 • Ładowność systemu około 500-8 000 kaset – około 500-40 000 t
 • Długość kasety od 3 do 14 m
 • Możliwa konstrukcja samonośna
 • Łatwa obsługa operacyjna, między innymi dzięki kodom kreskowym
 • Zintegrowane urządzenie ważące (opcja)
 • System sterowania magazynami KASTO
 • Możliwość integracji z nadrzędnym systemem sterowania
System typu HoneyComb

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami